DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o prawie muzułmańskim, prawie w krajach arabskich i jakimkolwiek innym prawie.

Odp: DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Postprzez martusia » 01 Sty 2009, 20:07

poprostu jest obywatelem dwu panstwowym, ;)
martusia
 

Odp: DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Postprzez Gule Gule » 01 Sty 2009, 19:57

Prawo polskie uznaje posiadanie 2 paszportów:
Obywatel Polski posiadający podwójne obywatelstwo nie może skutecznie powoływać się na inne swoje obywatelstwo w celu np. uniknięcia wykonywania obowiązków wynikających z obywatelstwa polskiego - mowa tu o `zasadzie wyłączności obywatelstwa polskiego` która reguluje ustawa `Prawo prywatne międzynarodowe`art. 2§1: jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa.

Ogólnie o zasadach i uregulowaniu tych kwestii miedzy krajami, mówi się np. w `Europejskiej konwencji o obywatelstwie` - Strasburg, 6.11.1997 roku (European Treaty Series (ETS) / Série des traités européens (STE) Nr 166)


Dostaje decyzje i wyrabia dowód osobisty i paszport - po raz pierwszy.
Image Bee.. Bee..
Awatar użytkownika
Gule Gule
Moderator
Moderator
 
Posty: 7730
Rejestracja: 08 Sty 2008, 16:48

Odp: DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Postprzez aggy » 01 Sty 2009, 19:48

Ale rozumiem, ze nie trzeba sie zrzekac obywatelstwa posiadanego (algierskiego)? Z dniem odbioru decyzji posiada sie dwa? Co wtedy z paszportem? Mozna wyrobic polski paszport? (pytam, bo maz sie wybiera sie w wakacje do Algierii i chce juz jechac z nowym paszportem...-cokolwiek to znaczy...)
aggy
Uzależniony
Uzależniony
 
Posty: 1912
Rejestracja: 08 Kwi 2006, 21:54

Odp: DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Postprzez Gule Gule » 01 Sty 2009, 19:37

Bo wnioski sa na stronach Urzedów Wojewódzkich:

http://www.mazowieckie.pl/news.php?id=862 - tu jest taki do pobrania

I jeszcze kilka informacji:

- Nadanie obywatelstwa polskiego może być w każdym przypadku uzależnione przez Prezydenta RP od złożenia dowodu utraty obywatelstwa obcego, dotychczas posiadanego przez Wnioskodawcę.
- W trakcie składania wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego Wnioskodawca może zostać zobowiązany do przedłożenia dodatkowych dokumentów wyjaśniających jego sytuację rodzinną.
- Kopie dokumentów mogą być poświadczone urzędowo przez notariusza lub na miejscu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.
- Dokumenty, którymi legitymuje się wnioskodawca: karta pobytu, paszport, dokument podróży a także dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, muszą być ważne.
- Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów.
- Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego nie podlega opłacie skarbowej.
Image Bee.. Bee..
Awatar użytkownika
Gule Gule
Moderator
Moderator
 
Posty: 7730
Rejestracja: 08 Sty 2008, 16:48

Odp: DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Postprzez AdamZ » 01 Sty 2009, 19:22

aggy napisał(a):poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo - wnioskodawcy -rozumiem, ze takie zaswiadczenie z ambasady wystarczy?


Tym dokumentem jest paszport.

Jak na stronie nie ma wniosków i oświadczeń, to znaczy że trzeba się pofatygować do urzędu, niestety Polska nie jest skomputeryzowanym krajem...
Awatar użytkownika
AdamZ
Pogrmoca klawiatury
Pogrmoca klawiatury
 
Posty: 274
Rejestracja: 31 Sty 2006, 00:34

Odp: DROGI DO NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Postprzez aggy » 01 Sty 2009, 19:04

A tak a propos wymaganych dokumentow...
własnoręcznie, w języku polskim, wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego -gdzie znajduje sie wniosek, bo na stronie MUW go nie ma?
poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo - wnioskodawcy -rozumiem, ze takie zaswiadczenie z ambasady wystarczy?
własnoręcznie, w języku polskim, napisany i podpisany życiorys -to tak na serio?
oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa -o co dokladnie chodzi? jaki ma byc zakres znajomosci?;-)
aggy
Uzależniony
Uzależniony
 
Posty: 1912
Rejestracja: 08 Kwi 2006, 21:54

Odp: .. "drogii" nabycia obywatelstwa polskiego ..

Postprzez arab07 » 01 Sty 2009, 18:56

Gule Gule napisał(a):
Nadanie przez Prezydenta RP:

Na podstawie Art. 8 cyt. ustawy cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub posiadając prawo stałego pobytu na terytorium RP co najmniej 5 lat. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, których ustawa nie precyzuje, można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom wyżej określonym. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 roku życia, następuje to jedynie za jego zgodą. O nadaniu obywatelstwa polskiego orzeka Prezydent RP. Podanie o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, a zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem właściwego konsula. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego oraz wzory zaświadczeń i wniosków w tych sprawach określa rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 roku. (Dz.U. Nr 18, poz. 231).

Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego składa następujące dokumenty:

- własnoręcznie, w języku polskim, wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.
- poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo - wnioskodawcy,
- poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu, jeżeli została mu wydana
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
- własnoręcznie, w języku polskim, napisany i podpisany życiorys,
- oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
- oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa,
- dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się
- obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone kopie,
- aktualną fotografię formatu paszportowego.

Dokumenty wydane w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP. Odpisy: aktu urodzenia oraz małżeństwa, lub inny dokument określający stan cywilny, zainteresowana osoba powinna złożyć w oryginałach. Natomiast cudzoziemcy zamieszkali w Polsce na podstawie właściwego zezwolenia przedkładają odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego.


Jak dlugo sie czeka na odpowiedz ?
arab07
Uzależniony
Uzależniony
 
Posty: 1951
Rejestracja: 19 Maj 2005, 06:07
Miejscowość: Dolnyśląsk

Odp: .. "drogii" nabycia obywatelstwa polskiego ..

Postprzez Gule Gule » 01 Sty 2009, 18:31

Cudzoziemcy
Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego:

Regulacja prawna:
Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o obywatelstwie polskim, później wielokrotnie nowelizowana (Dz.U. z 2000r. Nr 28 poz. 353, z 2001r. Nr 42 poz.475, z 2003 r Nr 128 poz. 1175, z 2005r. Nr 94 poz. 788, z 2006r. Nr 104 poz. 708 i Nr 144 poz. 1043 oraz z 2007r. Nr 120 poz. 818)

Urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie – Zasada krwi/Ius Sanguinis:

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą. (Art. 4 pkt 1 i 2 ustawy o obywatelstwie polskim). Zagadnienie obywatelstwa dzieci urodzonych z rodziców o różnym obywatelstwie tj. polskim i obcym, zostało uregulowane w ten sposób, że stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy dziecko takich rodziców nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia w Polsce czy za granicą. Jednakże rodzice w oświadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem (konsul dla osób zamieszkałych za granicą lub starosta - dla osób zamieszkałych w Polsce) w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.

Urodzenie lub znalezienie dziecka na terytorium Polski – Zasada ziemi/Ius Soli:


Zasada ta ma zastosowanie, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone, bądź nie mają żadnego obywatelstwa (Art. 5 ustawy o obywatelstwie polskim). Dziecko takie z mocy prawa nabywa obywatelstwo polskie.

Innym sposobem nabycia obywatelstwa jest jego uzyskanie na podstawie decyzji właściwego organu władzy, tj. w drodze nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. (Art. 8 ustawy o obywatelstwie polskim) lub w drodze uznania za obywatela polskiego przez wojewodę. (Art. 9 ww. ustawy).

Nadanie przez Prezydenta RP:

Na podstawie Art. 8 cyt. ustawy cudzoziemcowi można na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub posiadając prawo stałego pobytu na terytorium RP co najmniej 5 lat. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, których ustawa nie precyzuje, można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom wyżej określonym. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 roku życia, następuje to jedynie za jego zgodą. O nadaniu obywatelstwa polskiego orzeka Prezydent RP. Podanie o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, a zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem właściwego konsula. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego oraz wzory zaświadczeń i wniosków w tych sprawach określa rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 roku. (Dz.U. Nr 18, poz. 231).

Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie obywatelstwa polskiego składa następujące dokumenty:

- własnoręcznie, w języku polskim, wypełniony wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego.
- poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo - wnioskodawcy,
- poświadczoną urzędowo kopię karty pobytu, jeżeli została mu wydana
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa lub inny dokument określający stan cywilny,
- własnoręcznie, w języku polskim, napisany i podpisany życiorys,
- oświadczenie o ubieganiu się o nadanie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
- oświadczenie o znajomości przepisów dotyczących aktualnie posiadanego obywatelstwa,
- dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego lub zwolnienie bądź zrzeczenie się
- obywatelstwa polskiego w przypadku, gdy wnioskodawca lub jego wstępni to obywatelstwo posiadali, albo ich poświadczone kopie,
- aktualną fotografię formatu paszportowego.

Dokumenty wydane w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula RP. Odpisy: aktu urodzenia oraz małżeństwa, lub inny dokument określający stan cywilny, zainteresowana osoba powinna złożyć w oryginałach. Natomiast cudzoziemcy zamieszkali w Polsce na podstawie właściwego zezwolenia przedkładają odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski urząd stanu cywilnego.

Uznanie bezpaństwowca za obywatela polskiego:

Na podstawie Art. 9 ustawy o obywatelstwie polskim w drodze uznania za obywatela polskiego może być uznana za obywatela polskiego osoba o nieokreślonym obywatelstwie lub nie mająca żadnego obywatelstwa (bezpaństwowiec), jeżeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium RP co najmniej 5 lat. Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego, jeżeli zamieszkują one w Polsce, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą. O uznaniu orzeka wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Organem II instancji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uproszczony sposób Nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca, pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim:

Uproszczony sposób nabycia obywatelstwa polskiego reguluje art. 10 cyt. ustawy. Zgodnie z nim cudzoziemiec, zarówno mężczyzna jak i kobieta, który pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim zawartym z osobą posiadającą obywatelstwo polskie i zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub posiadając prawo stałego pobytu, może złożyć oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego przez właściwym miejscowo wojewodą. Przyjęcie złożonego przez cudzoziemca oświadczenia następuje w drodze decyzji wojewody (od 01.07.2001r. ) i powoduje nabycie obywatelstwa polskiego.
Obydwa te warunki muszą być spełnione łącznie, tzn. cudzoziemiec musi posiadać wymagane zezwolenie i pozostawać co najmniej 3 lata w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim. Oświadczenie może być złożone przez uprawnionego cudzoziemca tylko w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia na osiedlenie się lub 3 lat i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Organem właściwym w tych sprawach jest wojewoda. Organem II instancji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odzyskanie obywatelstwa polskiego utraconego w dzieciństwie:

Do tego sposobu uzyskania obywatelstwa polskiego zaliczyć należy nabycie obywatelstwa polskiego na podstawie Art. 6 ust. 3 ustawy o obywatelstwie polskim, który stanowi, że obywatelstwo polskie nabywa dziecko, które utraciło obywatelstwo polskie na skutek oświadczenia woli rodziców o mieszanym obywatelstwie polskim i obcym (patrz pkt. 1) o wyborze dla dziecka obywatelstwa obcego, złożonego w ciągu 3 miesięcy od urodzenia się dziecka.
Dziecko takie po ukończeniu 16 lat, a przed upływem 6 miesięcy od ukończenia 18 roku życia, może złożyć przed wojewodą lub konsulem (w zależności od miejsca zamieszkania) oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego. Wydanie przez właściwy organ, którym jest wojewoda lub konsul (o właściwości decyduje miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej) decyzji pozytywnej skutkuje nabyciem obywatelstwa polskiego.

Odzyskanie obywatelstwa polskiego utraconego na skutek małżeństwa z cudzoziemcem – reintegracja:

W trybie reintegracji, tj. na podstawie przepisu Art. 11 ustawy o obywatelstwie polskim osoba, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa, odzyskuje obywatelstwo polskie, jeżeli po ustaniu tego małżeństwa lub jego unieważnieniu złoży przed wojewodą lub konsulem (o właściwości decyduje miejsce zamieszkania składającego oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego) i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.

UWAGA
Nabycie obywatelstwa w omówionych trybach, z wyjątkiem nabycia na podstawie art. 6 ust. 3 cyt. Ustawy, może być uzależnione przez właściwy organ od przedłożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/95/50 ... KIEGO.html
Ostatnio edytowany przez Gule Gule, 01 Sty 2009, 18:37, edytowano w sumie 1 raz
Image Bee.. Bee..
Awatar użytkownika
Gule Gule
Moderator
Moderator
 
Posty: 7730
Rejestracja: 08 Sty 2008, 16:48

Odp: .. "drogii" nabycia obywatelstwa polskiego ..

Postprzez nemet » 30 Mar 2007, 13:46

Moje dziecko ma dwa paszporty i bylo to calkiem oczywiste i dla urzednikow polskich i dla ambasady egiptu.
Awatar użytkownika
nemet
Stały użytkownik
Stały użytkownik
 
Posty: 178
Rejestracja: 18 Paź 2006, 22:21
Miejscowość: przed komputerem ;P

do Ameery

Postprzez gosze » 03 Lis 2006, 20:47

Witam i odpisuje .......

(Ameera napisala).. na przykładzie tegoż postu mam wielką prośbę - ZANIM KTOKOLWIEK UDZIELI PORADY związanej z PRAWEM niech przynajmniej sprawdzi podstawowe przepisy regulujące dane zagadnienie i tak:
OK Ameero, JA czytalam te ustawe i jednoczesnie bardzo Ciebie przepraszam ale nie znam na tyle prawa polskiego co Ty .... jednak brak wiedzy na ten temat ,nie przeszkadzal mi udzielic odpowiedzi na tak brzmiace pytanie :"czy dziecko polki i egipcjanina moze miec dwa obywatelstwa? czy powino miec jedno, polskie albo egipskie?", zadane przez Nour.

Otoz moze czy nie moze?
Moze miec dwa obywatelstwa, poniewaz polskie nabywa automatycznie z matki Polki, natomiast egipskie w ten sam sposob z ojca Egipcjanina.Praw egipskie tak"mowi" ze dziecko , ktorego ojciec jest Egipcjaninem, automatycznie nabywa jego obywatelstwo.

Teraz biorac pod lupe taki przyklad, gdy ani matka Polka nie zrzekanie sie obywatelstwa polskiego dla swego dziecka, ani tez ojciec Egipcjanin nie zrzeknie sie obywatelstwa egipskiego ..dziecko ma dwa obywatelstwa.
Jednakze w tym samym momencie ustawa o nabyciu polskiego obywatelstwa mowi iz "Obywatel polski nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa". Oznacza to, że obywatel polski posiadający jednocześnie obywatelstwo innego kraju, nie może przed organami władzy publicznej, posługiwać się paszportem innego kraju. Nawet jeśli przez większość swojego życia mieszkał za granicą, słabo mówi lub wcale nie mówi po polsku, ale nie utracił obywatelstwa polskiego, zgłaszając się do polskich władz (w kraju lub za granicą) traktowany jest jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie przeszkadza to jednak wcale na posiadanie podwojnego obywatelstwa, nalezy tylko przestrzegac tej zasady ze w Polsce jests Polakiem z polskim paszportem.

Takze nie musisz naprawde od razu kopiowac calej ustawy w Twoim poscie, gdyz prawde mowiac wiekszosc osob moze miec problemy z odczytaniem zwrotow zawartych w ustawach.

Ja poprostu odpowiedzialam krotko na proste pytanie Nour.
Dziecko z takiego zwiazku ma prawo do podwojnego obywatelstwa i moze posiadac dwa paszporty.


Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
gosze
Newbie
 
Posty: 15
Rejestracja: 08 Wrz 2006, 09:29
Miejscowość: Warsaw/Cairo

Re: obywatelstwo

Postprzez AMEERA » 03 Lis 2006, 17:46

"gosze" napisał(a):Dziecko ze zwiazku egipcjania i polki, ma dwa obywatelstwa i jest to zgodne z prawem polskim oraz egipskim.Z tym ze ojciec dziecka powinien zglosic sie do Ambasady swojego kraju na terenie Polski w przeciagu 1 miesiaca badz 2 miesiecy od dnia urodzin, w celu okazania swiadectwa urodzenia i wypelnienia odpowiedniego druku , ktory zostanie przeslany do Egiptu.
Nalezy pamietac o tym, gdyz pozniej moga byc jakies problemy i wiecej nerwow.
W momencie wyrobienia paszportu polskiego dla dziecka potrzebana jest miedzy innymy zgoda konsularna taty(jesli przebywa zagranica), oraz poswiadczenie obywatelstwa(polskiego) dziecka -koszt poswiadczenia to 50 zl.
W tej chwili wyrabia sie oddzielne paszporty dla dzieci, nie ma juz czegos takiego jak wpisanie dziecka do paszportu.

Pozdrawiam.


.. nie mogłam wcześniej odpowiedzieć, jednakże czynie to niezwłocznie po uzyskaniu takiej możliwości ..

.. na przykładzie tegoż postu mam wielką prośbę - ZANIM KTOKOLWIEK UDZIELI PORADY związanej z PRAWEM niech przynajmniej sprawdzi podstawowe przepisy regulujące dane zagadnienie i tak:

Art. 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o obywatelstwie polskim wyraźnie stanowi: "Obywatel polski w myśl prawa polskiego nie może być równocześnie uznawany za obywatela innego państwa."

.. w świetle przytoczonego powyżej przytoczonego artykułu ustawy stawianie hipotezy, że posiadanie podwójnego obywatelstwa przez obywatela RP ( w tym małoletniego dziecka ) jest zgodne z polskim prawem jest oczywistą nieprawdą ..

Art. 6 tej samej ustawy:

"1. Dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Jednakże rodzice w oświadczeniu złożonym zgodnie przed właściwym organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.

2. W braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do sądu.

3. Dziecko, które nabyło obywatelstwo obce zgodnie z ust. 1 lub 2, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli po ukończeniu szesnastu lat, a przed upływem sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia.
"

Art. 8 pkt. 3

"Nadanie obywatelstwa polskiego może być uzależnione od złożenia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego."

.. z przepisów normujących tematykę polskiego obywatelstwa jasno wynika, że polskie prawodastwo nie przewiduje możliwości posiadania więcej niż jednego obywatelstwa .. co więcej popularne ostatnimi czasy stalo się nabywanie obywatelstw wielu państw, co nie zmienia faktu, że bez względu na wszystko osoba, która nie zrzeknie się polskiego obywatelstwa w formalnej procedurze przewidzianą literą prawa przebywając na terytorium RP będzie traktowana jako obywatel polski .. fakt, iż z roku na rok rośnie liczba osób posiadających więcej niż jedno obywatelstwo nie stanowi jeszcze potwierdzenia informacji, iż jest to ( gdyż nie jest ) zgodne z polkim systemem prawa .. co prawda w bardzo łatwy sposób daje się obejść te nasze polskie przepisy i wymagania formalno-prawne w przypadku obywatelstwa polskiego ( lub obywatelstwa krajów obojga z rodziców ) zrodzonych ze związku mieszanego ( pod względem narodowościowym ), ale to już naprawdę inna historia .. .. :roll:[/i]
Awatar użytkownika
AMEERA
Uzależniony
Uzależniony
 
Posty: 3587
Rejestracja: 26 Cze 2004, 17:06
Miejscowość: Manchester

obywatelstwo

Postprzez gosze » 23 Paź 2006, 08:59

Dziecko ze zwiazku egipcjania i polki, ma dwa obywatelstwa i jest to zgodne z prawem polskim oraz egipskim.Z tym ze ojciec dziecka powinien zglosic sie do Ambasady swojego kraju na terenie Polski w przeciagu 1 miesiaca badz 2 miesiecy od dnia urodzin, w celu okazania swiadectwa urodzenia i wypelnienia odpowiedniego druku , ktory zostanie przeslany do Egiptu.
Nalezy pamietac o tym, gdyz pozniej moga byc jakies problemy i wiecej nerwow.
W momencie wyrobienia paszportu polskiego dla dziecka potrzebana jest miedzy innymy zgoda konsularna taty(jesli przebywa zagranica), oraz poswiadczenie obywatelstwa(polskiego) dziecka -koszt poswiadczenia to 50 zl.
W tej chwili wyrabia sie oddzielne paszporty dla dzieci, nie ma juz czegos takiego jak wpisanie dziecka do paszportu.

Pozdrawiam.
Awatar użytkownika
gosze
Newbie
 
Posty: 15
Rejestracja: 08 Wrz 2006, 09:29
Miejscowość: Warsaw/Cairo

.. "drogii" nabycia obywatelstwa polskiego ..

Postprzez Nour » 23 Paź 2006, 07:55

a czy dziecko polki i egipcjanina moze miec dwa obywatelstwa? czy powino miec jedno, polskie albo egipskie?
Image
Awatar użytkownika
Nour
Stały użytkownik
Stały użytkownik
 
Posty: 80
Rejestracja: 07 Gru 2005, 10:06
Miejscowość: Lodz

.. "drogii" nabycia obywatelstwa polskiego ..

Postprzez hannasiemaszko » 18 Paź 2006, 12:10

Dlaczego od razu głupie pytanie?

Odpowiedź na nie znalazłam na stronie Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Po pierwsze:

Uproszczony sposób nabycia obywatelstwa polskiego reguluje art.10 cyt. ustawy. Zgodnie z nim cudzoziemiec, zarówno mężczyzna jak i kobieta, który pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie i uzyskał w Polsce zezwolenie na osiedlenie się może złożyć oświadczenie o woli nabycia obywatelstwa polskiego przed właściwym miejscowo wojewodą. Przyjęcie złożonego przez cudzoziemca oświadczenia następuje w drodze decyzji wojewody i powoduje nabycie obywatelstwa polskiego.

Obydwa te warunki muszą być spełnione łącznie, tzn. cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP i pozostawać co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Oświadczenie może być złożone przez uprawnionego cudzoziemca tylko w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia na osiedlenie się lub co najwyżej 3 lat i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim. Organem właściwym w tych sprawach jest wojewoda. Organem drugiej instancji w ww. sprawach jest Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

A po drugie zezwolenie na osiedlenie się:

Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na wniosek cudzoziemcowi, który: (i tu fragment tylko)

pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;
potrzebą uzyskania dokumentu podróży;
leczeniem cudzoziemca.

Mam nadzieję, że pomogło. Wynika z tego niezbicie, że przynajmniej przez trzy lata musi taki obywatel być w związku małżeńskim oraz z tego dwa lata musi nieprzerwanie przebywać na terytorium Polski.
hannasiemaszko
Pisarz
Pisarz
 
Posty: 130
Rejestracja: 07 Sie 2006, 07:33

.. "drogii" nabycia obywatelstwa polskiego ..

Postprzez alchemiczka » 18 Paź 2006, 11:47

może to głupie pytanie ale ostatnio mnie nurtuje, czy jęśli obywatel innego kraju ubiegający sie o obywatelstwo polskie poprzez ślub z polką musi cały okres 3 lat przebywać na terytorium Polski?
alchemiczka
Newbie
 
Posty: 19
Rejestracja: 05 Wrz 2006, 01:32
Miejscowość: Śląsk

PoprzedniaNastępna

Wróć do PrawoKto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości