Tunezja Drukuj
Opracował Adam Zakrzewski; uaktualniła Izabela Szybilska   
środa, 01/02/2006

TUNEZJA
Podstawowe informacje

Powierzchnia: 164 tys. km²
Ludność: 10 mln
Stolica: Tunis
Ustrój: republika
Waluta: dinar tunezyjski

Tunezja (fot. M.Kubicki)Po uzyskaniu niezależności od Francji w 1956 roku prezydent Habib Burgiba uczynił Tunezji ściśle jednopartyjne państwo. Burgiba rządził krajem przez 31 lat, zwalczając muzułmański fundamentalizm i ustanawiając prawa dla kobiet na poziomie nieporównywalnym z żadnym innym krajem arabskim. Obecnie polityce zagranicznej Tunezja zajmuje umiarkowaną, niezaangażowaną pozycję. W polityce wewnętrznej kraj stara się kłaść nacisk na większe otwarcie polityczne społeczeństwa.

  

Geografia

Położenie: północna Afryka, nad Morzem Śródziemnym
Powierzchnia: 163610 km²
Porównanie powierzchni: połowa powierzchni Polski
Granice: Algieria 965 km, Libia 459 km
Linia brzegowa: 1148 km
Klimat: na północy podzwrotnikowy śródziemnomorski z łagodnymi, deszczowymi zimami i gorącymi, suchymi latami; na południu zwrotnikowy suchy
Ukształtowanie terenu: na północy góry; w centrum gorące, suche równiny; na południu Sahara
Najniższy punkt: Szatt al-Gharsa -17 m
Najwyższy punkt: Al-Dżabal asz-Szanabi 1544 m
Zasoby naturalne: ropa naftowa, fosforyty, rudy żelaza, ołów, cynk, sól
Użytkowanie ziemi: grunty orne 17,86%; stałe uprawy 13,74%; inne 68,4% (2001)
Nawadnianie: 3800 km² (1998)
Zagrożenia naturalne: brak danych
Problemy ekologiczne: nieefektywne unieszkodliwianie odpadów toksycznych i niebezpiecznych stanowi zagrożenie dla ludzi; zanieczyszczenie wód ściekami; ograniczone naturalne zasoby słodkiej wody; wycinanie lasów; nadmierny wypas; erozja gleb; pustynnienie

Ludność

Liczba ludności: 10 074 951 (2005)
Struktura wiekowa: 0-14 lat 25,3%; 15-64 lat 68,1%; ponad 65 lat 6,6% (2005)
Przyrost naturalny: 0,99‰ (2005)
Struktura płci: 1,02 mężczyzn na 1 kobietę (2005)
Śmiertelność niemowląt: 24,77 zgonów na tysiąc urodzeń (2005)
Długość życia: 74,89 lat (2005)
Długość życia mężczyzn: 73,2 lat (2005)
Długość życia kobiet: 76,71 lat (2005)
Płodność: 1,75 dzieci na jedną kobietę (2005)
Grupy etniczne: Arabowie 98%, Europejczycy 1%, Żydzi i inni 1%
Grupy wyznaniowe: muzułmanie (głównie sunnici) 98%, chrześcijanie 1%, żydzi i inni 1%
Języki: arabski (urzędowy), francuski
Analfabetyzm: 25,7% (2004)
Analfabetyzm mężczyzn: 16,6% (2004)
Analfabetyzm kobiet: 34,7% (2004)

Polityka

Nazwa oficjalna: Republika Tunezyjska
Nazwa skrócona: Tunezja
Nazwa arabska oficjalna: Al-Dżumhurijja at-Tunisijja
Nazwa arabska skrócona: Tunis
Ustrój: republika
Stolica: Tunis
Podział administracyjny: 23 prowincji (muhafaza)
Uzyskanie niepodległości: 20 marca 1956 (od Francji)
Święto narodowe: Święto Niepodległości 20 marca
Konstytucja: z 1 czerwca 1959, ze zmianami z 12 lipca 1988
System prawny: oparty na prawie francuskim i muzułmańskim
Prawo głosu: od 20 lat; powszechne
Głowa państwa: prezydent Zin al-Abidin Ben Ali (od 7 listopada 1987)
Szef rządu: premier Muhammad Ghannouchi (od 17 listopada 1999)
Rząd: Rada Ministrów mianowana przez prezydenta
Wybór głowy państwa: prezydent wybierany w wyborach powszechnych na pięć lat; ostatnie wybory odbyły się 24 października 2004 (następne w 2009 roku); premier wyznaczany przez prezydenta
Wyniki ostatnich wyborów prezydenckich: Zin al-Abidin Ben Ali wybrany na prezydenta po raz czwarty z rzędu; Zin al-Abidin Ben Ali 94,5%, Mohamed Bouchiha 3,8%, Mohamed Ali Halouani 1%
Władza ustawodawcza: dwuizbowy parlament składa się z Izby Deputowanych (Madżlis an-Nuwwab; 189 członków wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję) oraz Izby Doradczej (126 miejsc; 85 członków wybieranych przez władze samorządowe, deputowanych, burmistrzów oraz cechy i związki zawodowe, 41 członków typowanych przez prezydenta; sześcioletnia kadencja)
Wybory parlamentarne: ostatnie wybory do Izby Deputowanych odbyły się 24 października 2004 (następne w październiku 2009); do Izby Doradczej – 3 lipca 2005 (następne w lipcu 2011)
Wyniki wyborów parlamentarnych: do Izby Deputowanych RCD 152, MDS 14, PUP 11, UDU 7, Al-Tadżdid 3, PSL 2; do Izby Doradczej RCD 71 (41 miejsc obsadzanych przez prezydenta oraz 14 miejsc dla reprezentantów związków zawodowych wciąż pozostaje nie obsadzonych)
Partie polityczne i ich przywódcy: Ruch At-Tadżdid (Ruch Odnowy; Ali Halouani), Zgromadzenie Konstytucyjno-Demokratyczne (RCD; prezydent Zin al-Abidin Ben Ali), Partia Socjalno-Liberalna (PSL; Munir Beji), Ruch Demokratycznych Socjalistów (MDS; Ismail Boulahya), Partia Jedności Ludowej (PUP; Muhammad Bouchiha), Partia Postępowo-Demokratyczna (Nadżib Szabbi), Demokratyczny Związek Unionistów (UDU; Abd ar-Rahman Tlili)
Polityczne grupy nacisku: nielegalna muzułmańska partia fundamentalistyczna An-Nahda (Odrodzenie)
Władza sądownicza: Sąd Kasacyjny
Problemy międzynarodowe: brak
   

Placówki dyplomatyczne

Ambasada Republiki Tunezyjskiej w Warszawie
Szef misji: J.E. Ambasador Bechir Chebaane
ul. Myśliwiecka 14, 00-459 Warszawa
tel.: 6282586, 6286330
faks: 6216295
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Ambasada RP w Tunisie
Szef misji: p.o. Ambasadora Julita Baś
5, Impasse No 1, Rue de Cordoue, 2092 El Manar I, Tunis
tel.: (00216) 71873837, 71874843
faks: 71 872 987

strona internetowa: www.tunis.polemb.net

e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć
Wydział Konsularny: e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć

Gospodarka

Opis gospodarki kraju: Gospodarka Tunezji jest zróżnicowana. Ważną rolę odgrywa rolnictwo, górnictwo, energetyka, turystyka i przemysł. W ostatnim dziesięcioleciu zelżała nieco kontrola rządu nad gospodarką, wzrósł udział sektora prywatnego, uproszczono system podatkowy i rozsądnie podchodzi się do zadłużenia. W latach dziewięćdziesiątych rzeczywisty wzrost gospodarczy wyniósł średnio 5%, zmniejsza się inflacja. Do miarowego wzrostu przyczynił się w głównej mierze wzrost w turystyce i zwiększenie handlu. Porozumienie o stowarzyszeniu Tunezji z UE weszło w życie 1 marca 1998 roku. Jest to pierwsze tego typu porozumienie pomiędzy Unią Europejską a krajem śródziemnomorskim. Zgodnie z porozumieniem Tunezja w ciągu dziesięciu lat będzie stopniowo znosić ograniczenia handlowe z UE. Dla pozyskania inwestycji zagranicznych, Tunezja powinna kontynuować prywatyzację i zliberalizować przepisy dotyczące inwestycji.


PKB wg parytetu siły nabywczej: 76,91 mld USD (2005)
Realny wzrost PKB: 4,9% (2005)
PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca: 7 600 USD (2005)
Struktura PKB: rolnictwo 13,8%, przemysł 30,7%, usługi 55,6% (2005)
Inflacja: 2% (2005)
Zatrudnienie: usługi 55%, przemysł 23%, rolnictwo 22% (1995)
Bezrobocie: 13,5% (2005)
Przemysł: ropa naftowa, wydobycie fosforytów i rud żelaza, turystyka, tekstylia, obuwie, żywność, napoje
Produkcja energii elektrycznej: 11,56 mld kWh (2003)
Zużycie energii elektrycznej: 10,76 mld kWh (2003)
Eksport energii Import elektrycznej: 10 mln kWh (2003)
energii elektrycznej: 5 mln kWh (2003)
Źródła energii: paliwa kopalne 99,2%, woda 0,8% (1999)
Rolnictwo: oliwki, zboże, pomidory, owoce cytrusowe, buraki cukrowe, daktyle, migdały; wołowina, nabiał
Eksport: 10,3 mld USD (2005)
Eksport - towary: tekstylia, produkty mechaniczne, fosforyty i chemikalia, żywność, produkty ropopochodne
Eksport - partnerzy: Francja 33,1%, Włochy 25,3%, Niemcy 9,2%, Hiszpania 6,1% (2004)
Import: 12,86 mld USD (2005)
Import - towary: maszyny i urządzenia, produkty petrochemiczne, chemikalia, żywność
Import - partnerzy: Francja 25,1%, Włochy 19%, Niemcy 8,5%, Hiszpania 5,3% (2004)
Zadłużenie zewnętrzne: 18,91 mld USD (2005)
Pomoc gospodarcza: otrzymuje 114,6 mln USD (2002)
Waluta: 1 dinar tunezyjski (TND) = 1000 millimów
Kurs: 1,28 dinarów za dolara (2005)

Łączność

Linie telefoniczne: 1 163 800 (2003)
Telefony komórkowe: 1 899 900 (2003)
Domena internetowa: .tn
Dostawcy Internetu: 281 (2004)
Użytkownicy Internetu: 630 000 (2003)

Transport

Koleje: 2 152  km (2004)
Sieć drogowa: 18 997 km, utwardzonych 12 424 km, nieutwardzonych 6 573 km (2001)
Szlaki żeglugowe: brak
Rurociągi: ropa naftowa 1 203  km, produkty ropopochodne 345 km, gaz ziemny 3 059  km (2004)
Porty: Bizerta, Dżardżis, La Goulette, Kabis, Safakis, Susa, Tunis
Flota handlowa: 12 statków (powyżej tysiąca BRT), razem 124 733 BRT (2005)
Lotniska: 30, w tym 14 o nawierzchni utwardzonej (2005)

Armia

Zdolnych do służby wojskowej: 2 035 431 (2005)
Wydatki na armię: 356 mln USD (1999)
Procent PKB na armię: 1,5% (1999)
Komentarze
Szukaj
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą pisać komentarze!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
 
 

Popularne (14 dni)

Komentowane

no comments
CC logo pp logo
© 2004 - 2012 Arabia.pl MSZ - Departament Współpracy Rozwojowej